بنیامین / کنسرت گریه بنیامین


 کنسرت بنیامین بهادری با حضور خانواده نیما وارسته در ارومیه در حالی در ارومیه برگزار شد. در این کنسرت بنیامین و گروهش با لباس مشکی که تصاویر و عکس نیما وارسته روی آن چاپ شده بود به روی صحنه رفتند.مادر و خواه و پدر نیما وارسته در این کنسرت همواره اشک میریختند و عزادار برای جوان از دست رفته خود بودند.وارسته متولد بهمن سال ۱۳۵۷ بود. او از هشت سالگی آموزش ویولن را شروع کرد و بعدها هم نواختن سازهایی چون پیانو، ارگ و سینی‌سایزر را فرا گرفت. او جز اولین کسانی بود که در ایران استودیو دیجیتال به راه انداخت. تنظیم آلبوم‌های خواننده‌هایی چون خشایار اعتمادی، پیام صالحی و وحید حامد و رهبری ارکستر کنسرت‌های حمید عسگری و بنیامین بهادری از جمله فعالیت‌های وارسته در سال‌های اخیر بوده است.

 کنسرت بنیامین بهادری با حضور خانواده نیما وارسته در ارومیه در حالی در ارومیه برگزار شد. در این کنسرت بنیامین و گروهش با لباس مشکی که تصاویر و عکس نیما وارسته روی آن چاپ شده بود به روی صحنه رفتند.

 بنیامین بهادری و پدر نیما

مادر و خواه و پدر نیما وارسته در این کنسرت همواره اشک میریختند و عزادار برای جوان از دست رفته خود بودند.

خانواده نیما وارسته

وارسته متولد بهمن سال ۱۳۵۷ بود. او از هشت سالگی آموزش ویولن را شروع کرد و بعدها هم نواختن سازهایی چون پیانو، ارگ و سینی‌سایزر را فرا گرفت. او جز اولین کسانی بود که در ایران استودیو دیجیتال به راه انداخت.

کنسرت بنیامین بهادری


تنظیم آلبوم‌های خواننده‌هایی چون خشایار اعتمادی، پیام صالحی و وحید حامد و رهبری ارکستر کنسرت‌های حمید عسگری و بنیامین بهادری از جمله فعالیت‌های وارسته در سال‌های اخیر بوده است.

مادر نیما وارسته

خانواده نیما وارسته

 بنیامین بهادری

 بنیامین بهادری


جهت اطلاع از آخرین تغییرات وب سایت نازترین در خبرنامه وبلاگ ثبت نام کنید:
نظرات شما عزیزان:

حجت اله عرفانیان
ساعت15:54---9 آبان 1394
به ابجد آل سعود 171+370 شیطان = 541 مردان گمراه 541مکافات 541 آفت کلی 541 ملحد ها یا منافق آل سعود 541شیطان آل سعود541 آفت کلی541 به نااهله منافقه آل سعود 541بانامرده اهل دین اسلامی 541دشمنا دین های اسلامی 541 منافق کوردلی541 ابله بشرا 541آفت کلی 541دشمنه اسلامی 541 اهله شر541;کافر پلید دین اسلام 541 مجرمین بدین اسلام 541

نام شیعه 5 بار در قرآن آمده و 7 بار با ترکیباتش 7+5= 12 بار نام شیعه در قرآن آمده ولی نام فرقه های باطل دین یک بار هم در قرآن نیامده مرد باشید و حرف حق را بپذیرید اینقدر بدبخت و نامرد نباشید اینها دارنداز مظلومیت شیعه سوء استفاده میکنند یکی از دائشی ها گفت خجالت بکش نام ما هم در قرآن آمده پرسیدم بفرما ما قبول میکنیم فرمود ما پیروان شیطان میباشیم و نام شیطان 22 میباشد به ابجد شیطان 22 عمر هم 22 ابابکر 22 شیطان 22 مقصر 22 دشمن اسلام 22 هذیان 22 دروغ 22 نیرنگ 22 کلک 22 کید 22مکارا 22 روباه 22بدبختی 22 بدیها22 نام ما بیشتر از نام شماست گفتم درست میفرمائید جمالتو عشق است شما خود شیطان میباشی فرمود نه من الاغ شیطانم گفتم تا شیطان الاغهایی مثل شما دارد هیچ غمی ندارد آقا وقتی قرآن چاپ میکنید روی جلد آن به علم ریاضی قرآن علم ابجد بنویسید قرآن شیعها 737-541 عمر ابوبکر = 196 ضرب 14 معصوم 196 به ابجد دین اسلام 196 اصوله دین196 کلید اسلام 196 اساس دین 196 دین اسلام 196 ضرب 14 معصوم میباشد دین اسلام 196 گذشته از 700 آیه برای امام علی(ع) طبق روایت اهل سنت درباره امام مهدی 255 آیه میباشد مهدی به ابجد کبیر مهدی 59 میباشد این آیه هم 59 حرف دارد بشمار59 و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمهٔ و نجعلهم الوارثین59 مهدی 59 حامی 59 زمین 59 ازآن 59 مهدی 59 مهدی امام 12 دوازدهم شیعیان میباشد

ظالم 971-430 مقصر=541 ابوبکر عمر 541عمر ابوبکر 541 مردان گمراه 541عداوتین541بدشمن فاسد 541 مجرمین بدین اسلام 541مقصرا دین الهی 541 نامردان اصلی دین 541 فاجران دین اسلامی541انحرافه دین اسلام 541باعقرب افعیه 541 کافر پلید دین اسلام 541بدشمن فاسد 541 بنامردان قاصب 541 کافر پلید دین اسلام کینه توزه ابله 541 حقه بازان پلید اسلامی ناحقیا541 مجرمین بدین اسلام 541 انحراف دین اسلامه 541با انحراف بدین اسلام 541 ناکسین قرن 541ومجرمانه دین اسلام541 اهله شر541 عداوتین 541 قاتلی 541 عمر ابوبکر541دشمنه اسلامی541مردان گمراه541آفت کلی 541شیطان آل سعود 541 مردان گمراه541با منافقان ابله ملحد نادان541دشمنا دین های الله541شیطان نابحقی541بنااهله منافق آل سعود 541بانامرداهل دین اسلامی 541با نامرده اهل دین اسلامی541بدشمن فاسد541ملحد های منافقا آلسعود 541آفتین541قاتلی541مرگ کافر541 541مجرمین بدین اسلام541 فتنه ها 541 عمر ابوبکر541 اهله شر541به ابجد آل سعود 171+370 شیطان = 541 مردان گمراه 541 آفت کلی 541 با دشمن ابله نادان 541 پیامبر فرمود بعد از من فتنه ها 541 بپاخیزند به ابجد فتنه ها 541 ابوبکر و عمر 541 بجای تشحیح وغسل و کفن رسول خدا ایشان را رها کرده وبا بی شرمی تمام به سقیفه برای قصب خلافت رفته بودند541 مردان گمراه541 ابله بشرا541 بدشمن فاسد 541بامنافقان ابله ملحد نادان 541بادشمناابله نادان 541 541دشمنادین های الله 541دشمنه اسلامی541 آفت کلی541مرگ کافر 541 آفتین541بدشمن فاسد541 541دشمنه اسلامی541آفت کلی541 مردان گمراه541 541آفتین541شمرا541 عقیده باطل نامردیه 541 راه دزدی جهل عرب 541 احمقان فاسد دین اسلامی541به ابجدبرترین دین 926-541 عمر ابوبک


حجت اله عرفانیان
ساعت16:11---24 شهريور 1394
پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385شیعه385 مهدی امام حق دین ها 385با عقل کل اسلام 385یا جمال الهی امام مهدی 385 بقبله عالم اهل دین 385 دین ناب الله محمد علی 385 با آل قرآن 385 اسلام پیامبر385 باروزنه اميد جهان 385 فلسفه دین الله 385 اسلام واقعی الله385 به ارباب حق دین 385 شیعه 385 مهدی امام حق دین ها 385با عقل کل اسلام 385یا جمال الهی امام مهدی 385 بقبله عالم اهل دین 385 دین ناب الله محمد علی 385 به ابجد امام 82 بکسی میگویند که به ابجد صغیر و کبیر 82 مهدی 82 امام واقعی میباشد شیعه 385 شهیدبدین 385 شیداء 385 شیعه 385 محمد 92+110 علی +135 فاطمه = 337 +48 به اهله =385 به اهله محمد علی فاطمه 385 اسلام واقعی الله 385 شیعه 385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 دین الله ناب محمد علی به ارباب حق دین 385 شیعه 385 مهدی امام حق دین ها 385با عقل کل اسلام 385یا جمال الهی امام مهدی 385 بقبله عالم اهل دین 385 دین ناب الله محمد علی 385 با آل قرآن 385 اسلام پیامبر385 باروزنه اميد جهان 385 فلسفه دین الله 385 اسلام واقعی الله385برترین دین 926 - 541 عمر ابوبکر = 385 شبعه385 اصل دین نابه اسلامی 385 حکم الهی دین الله 385 حم حامیان مهدی 313+ 72 = 385 شیعه پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شیعه 385 شیعه 385 اهل محمدی با اصحاب اسلامی 385با اسلام ناب محمد علی 385دین ناب الله محمد علی 385 با جان دین های محمد علی 385 دین ناب الله محمد علی 385 شیعه 385 اهل محمدی با اصحاب اسلامی385 اسلام واقعی الله 385فلسفه دین الله 385 شیعه 385 با آل قرآن 385دین ناب الله محمد علی385 بدین واقعی اسلام 385 با قانون الهی دین الله 385 فقط دین اسلام 385

ابجدظالم971-430مقصر=541عمر ابوبکر541 مقصر 430+231 ابوبکر =661 عثمان 661+310 عمر =971ظالم به دست میآید971ظالم 971+231 ابوبکر= 1202 ابجد سه خلیفه 1202 مقصر430 + 231=661 عثمان مقصر 430 +310 عمر +661= 971 ظالم به دست می آید عثمان661+310 عمر = =971 ظالم به دست می آید خیانت کار عالمی 1433-1202 سه خلیفه = 231 ابوبکر با پلیدترین ملحدها 772-541عمر ابوبکر= 231 ابوبکر 231+310 عمر = 541 +430مقصر = 971 ظالم به دست میآید = 541 +430 مقصر = 971 ظالم به دست میآید مقصر 430+310 عمر +231 ابوبکر =971 ظالم971+231 ابوبکر رکب وبا =1202 سه خلیفه عمرابوبکرعثمان1202 اینم آیه قرآن 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 قرآن میفرماید ما مجرمان را سخت انتقام میگیریم این آیه قرآن هم به ابجد صغیر هم به ابجد کبیر ابجد ابوبکر عمر عثمان میباشد1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 خداوند میفرماید ما ازمجرمان سخت انتقام میگیریم 1202 ابجد ابوبکر عمر عثمان 1202مخالف قرآن با ناهلی 1202 تفرقه در ادیانه اسلامی 1202 بافاسد ترین دشمن1202 ارتش کفار1202 بکافران محض 1202دزد غافله ادیان 1202ریاست فتنه ها1202 اهل ظلم دین اسلام 1202منافقه کفاره قریشی 1202 غافل نا اهلی 1202 کفر عافت قرآن 1202 با نامردتر از نامردا1202 ظالمی فاسدی بدین 1202 حاکمان ظالمه اهل دینها 1202 احمقان فاسد دین اسلامی 1202 خار ذلیل منافقان 1202با خبیث نا اهل1202 بدبخت اهل عالمی 1202 با کافران پلیده ملحده ستمگری 1202با ملحد خبیث ظالم بدجنس بدین الهی 1202بدبختان بکل عالم 1202 خلیفه لا مذهبه قاصب دین الله 1202ستمکارترین انسان1202به خلیفه لا مذهبه قاصب 1202خلافکاران اهل کفر 1202ریاست فتنه ها 1202با دشمن خائن اسلامی 1202 کفر آفت قرآن 1202غافل کل آدمها 1202بدترین دشمن اسلامی 1202با فاسدترین دشمن1202 1202ستمکارترین انسان 1202خلاف کاران اهل کفر


حجت اله عرفانیان  
ساعت9:22---30 خرداد 1393
اگر خطها ریز بود کنترل را بگیرید و قلتک موس را به جلو بچرخانید بزرگ نمایی میشود علمی صحبت کنیم علم ابجد قرآن تقدیم میکند بسم الله الرحمن الرحیم 786- 541 عمر ابوبکر=245 اسلامه حق 245حکم الهی دین الله245 فاطمه 135+110 علی=245 بنامت قسم یا علی توایی وارث این نبی رمز باء بسم الله الرحمن الرحیم رمز اسم اعظمی مولاء علی به ثنای اسم اعظم شده چون علی محمد بدرید کعبه از هم شده بت شکن به کعبه اسدالله اعظم به ابجد 110علی 110 دین الهی 110پلیس110 نامت 110یا علی حقا پلیس عالمی پلیس 110میدان 110با نانو 110نمک 110نان جو 110 علی 110 قسم= بقرآن العظیم 1404-1202 سه خلیفه = 202 محمد 92+110علی = 202 در غدیرخم محمد علی را جانشین خود فرمود{ قال رسوالله} کتابی الله وعترتی1587-1202 عمر ابوبکرعثمان =فرقه 385شیعه385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات استپیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه ۳۸۵ شیعه ۳۸۵مرد عالم 385 شهید بدین 385علی110-495بمب اتمی=385شیعه 385 با منجی علم اسلامی385 با اسلام ناب محمد علی 385 مذهب اسلام محمدی 385 اسلامنا محمد علی 385بطریق دین 385 شهید بدین 385 معجزه دینه اسلامه 385 با روزنه امید جهان 385 با راه دین حق 385 با بیداریه اسلامیه 385علی110-495بمب اتمی=385شیعه 385 هرکسی میخواهد قدرتش بمب اتمی شود شیعه شود روزی امام علی فرمود میتوانم از آب نور تولید کنم مرد اتمی علی مولاء بود 385 یعنی ۵ضربدر ۸ ضربدر ۳= ۱۲۰ علیی ۱۲۰ابجد خائنان 772-541 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541 لعن نفرینا541 عمر و ابوبکر= 231 ابوبکر رکب وبا 231م با فاجعه جهانی 231 به لعین دین 231 ابوبکر231لعین بدین231 قال رسوالله فتنه گران دشمن اسلامه حق تفرقها786= فتنه گران786-245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر 541+430 مقصر = 971 ظالم - 310 عمر =661 عثمان -231 ابوبکر =430 مقصر به ابجد (ریاست کفر )971 ظالم971 میباشد ظالم 971-661 عثمان = 310 عمر ریاست کفر971 + 231 ابوبکر=1202 جاهلان خبیث 1202سه خلیفه 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 -971 ظالم= ریاست کفر231 ابوبکر این آیه قرآن هم به ابجد کبیر هم به ابجد صغیر سه خلیفه میباشد 1202ان من المجرمین منتقمون1202 سه خلیفه1202 و 14 معصوم شهادت دادند فدک از آن فاطمه است 14 ضربدر 14 =ضرب 14 معصوم = 196 - 737 شهادت کذاب = 541 عمر ابوبکر 541 لعن نفرینا541 دروغگو۱۲۱۶ - 14 معصوم =۱۲۰۲ابوبکر و عمر و عثمان دروغ گو بوده اند ابجدکل ۱۴ معصوم ۱۷۴۳- ۱۲۰۲ سه خلیفه= ۵۴۱ عمرو ابوبکر 541 فلاکتی 541 لعن نفرینا541 خیانتا بدین 1128- 1202 = 74 ابجد سه خلیفه باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدند

خیانتی جنجالیا1128-1202=74 فرقه 74 ابجد ابوبکر عمر عثمان 74 فرقه

با مردان رجس پلیدی615-541=74 ابجد صغیر سه خلیفه 74 میباشد به ابجدشیطان370+245 اسلامه حق=615- 541عمرابوبکر = 74 ابجد صغیر سه خلیفه ۷۴ابوبکر 27+22 عمر+25 عثمان = 74 ان من المجرمین منتقمون 74 ابجد صغیرسه خلیفه باعث ۷۴ فرقه شدن دین اسلام شدند =با مردان رجس پلیدی615-541=74 ابجد صغیر سه خلیفه 74 میباشد

قصب فدک نمودند به ابجد 1128-1202سه خلیفه = 74با مردان رجس پلیدی615-541=74 ابجد صغیر سه خلیفه 74 میباشد به ابجد شیطان 370 +245 اسلامه حق = 615 - 541عمر وابوبکر 541 لعن نفرینا541= 74 ابجد صغیر سه خلیفه ۷۴ ان من المجرمین منتقمون 74 ابجد صغیرسه خلیفه باعث ۷۴ فرقه شدن دین اسلام شدند به ابجد نقض اسلامی۱۰۹۲+ ۱۱۰ علی = ۱۲۰۲ ابجد ابوبکر و عمر و عثمان ۱۲۰۲حکم اسلام را نقض نمودندو عهد شکن ش


حجت اله عرفانیان  
ساعت15:03---28 خرداد 1393
اگر خطها ریز بود کنترل را بگیرید و قلتک موس را به جلو بچرخانید بزرگ نمایی میشود علمی صحبت کنیم علم ابجد قرآن تقدیم میکند بسم الله الرحمن الرحیم 786- 541 عمر ابوبکر=245 اسلامه حق 245حکم الهی دین الله245 فاطمه 135+110 علی=245 بنامت قسم یا علی توایی وارث این نبی رمز باء بسم الله الرحمن الرحیم رمز اسم اعظمی مولاء علی به ثنای اسم اعظم شده چون علی محمد بدرید کعبه از هم شده بت شکن به کعبه اسدالله اعظمقسم= بقرآن العظیم 1404-1202 سه خلیفه = 202 محمد 92+110علی = 202 در غدیرخم محمد علی را جانشین خود فرمود{ قال رسوالله} کتابی الله وعترتی1587-1202 عمر ابوبکرعثمان =فرقه 385شیعه385 پیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات استپیامبر فرمود فقط یک فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه ۳۸۵ شیعه ۳۸۵مرد عالم 385 شهید بدین 385علی110-495بمب اتمی=385شیعه 385 با منجی علم اسلامی385 با اسلام ناب محمد علی 385 مذهب اسلام محمدی 385 اسلامنا محمد علی 385بطریق دین 385 شهید بدین 385 معجزه دینه اسلامه 385 با روزنه امید جهان 385 با راه دین حق 385 با بیداریه اسلامیه 385علی110-495بمب اتمی=385شیعه 385 هرکسی میخواهد قدرتش بمب اتمی شود شیعه شود روزی امام علی فرمود میتوانم از آب نور تولید کنم مرد اتمی علی مولاء بود 385 یعنی ۵ضربدر ۸ ضربدر ۳= ۱۲۰ علیی ۱۲۰ابجد خائنان 772-541 عمر و ابوبکر = 231 ابوبکر جزو خائنان به رسول خدا بوده الله اکبر کلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردینها772-541 عمر و ابوبکر= 231 ابوبکر رکب وبا 231م با فاجعه جهانی 231 به لعین دین 231 ابوبکر231لعین بدین231 قال رسوالله فتنه گران دشمن اسلامه حق تفرقها786= فتنه گران786-245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر 541+430 مقصر = 971 ظالم - 310 عمر =661 عثمان -231 ابوبکر =430 مقصر اهرمن به ابجد 296+365 روز سال = 661 عثمان ميباشبه ابجد (ریاست کفر )971 ظالم971 میباشد ظالم 971-661 عثمان = 310 عمر ریاست کفر971 + 231 ابوبکر=1202 جاهلان خبیث 1202سه خلیفه 1202 ان من المجرمین منتقمون 1202 -971 ظالم= ریاست کفر231 ابوبکر این آیه قرآن هم به ابجد کبیر هم به ابجد صغیر سه خلیفه میباشد 1202ان من المجرمین منتقمون1202 سه خلیفه1202 و 14 معصوم شهادت دادند فدک از آن فاطمه است 14 ضربدر 14 =ضرب 14 معصوم = 196 - 737 شهادت کذاب = 541 عمر ابوبکر 541 دروغگو۱۲۱۶ - 14 معصوم =۱۲۰۲ابوبکر و عمر و عثمان دروغ گو بوده اند ابجدکل ۱۴ معصوم ۱۷۴۳- ۱۲۰۲ سه خلیفه= ۵۴۱ عمرو ابوبکر 541 فلاکتی 541 خیانتا بدین 1128- 1202 = 74 ابجد سه خلیفه باعث 74 فرقه شدن دین اسلام شدند اهرمن به ابجد 296+365 روز سال = 661 عثمان ميباشد

قال رسوالله خائنینه اسلامه حق را بشناسید به ابجد خائنینه 786- 245 اسلامه حق = 541 عمرابوبکر 541 کودتا 431+110= 541 فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبکر عمر 541+430 مقصر = 971 ظالمقال رسول الله بعد ازمن = فتنه ها 541 بپاخیزند عمر ابوبکر 541 فتنه ها 541 قاتلی 541 دزده دینه اسلامی231 ابوبکر231+310 عمر310دزدان فدکه فاطمه310عمر 310دزدا فدک نگو نه 231 ابوبکر=541 دزد اصلیه فدکن 310عمر 310دزدان فدکه فاطمه 310 +231 دزدا فدک نگو نه = 541ابوبکر231+310 عمر= 541 ابومکر و عمر541 عمر 310 ابله منافقا 310جاهل منافق 310عمر 310حرامیان310 گمراه دین310فاسقین 310مکاره پلید310به کاذبه منافق310جاهل منافق310بفریبیها 310 مکرن 310 کفری310 گمراه دین 310 عمر310نیرنگ 310 گمراه دین 310 ابله منافقا 310مکرن 310 کفری310دزدان فدکه فاطمه310ابله منافقا 310فاسیقینی 310با دروغگوا310 نیرنگ 310عمر310مکاره پلید310 بمارزنگی310دزده فدکه فاطمه 310کفری 310 م


حجت اله عرفانیان 
ساعت17:29---2 ارديبهشت 1393
گرسنگی عامل دعوای زنان و مردان آیا میدانستید گرسنگی باعث دختر دار شدن میشود بیکاری با عث طلاق و نامردی در حق برادران دینی باعث نفاق 231 ابوبکر 231 عصیان 231 راه دزدی 231 دزده دینه اسلامی 231 دزدا فدک نگو نه 231اسلامه حق 245 گمراه دین 310 عمر 310 منکر310نیرنگ310 دزدان فدکه فاطمه 310
310 عمر 310 گمراه دین 310 منکر 310 کفری 310 نامردیه 310 عمر 310 جاهل منافق 310 حرامزاده پلید 310 رمززناه 310 گمراه دین 310منکر 310نامردیه 310با وهابیه نادان دین حق 310 کفری310 نیرنگ310نمرودی 310سامری310 310مار زنگی 310کفری منکر 310جاهل منافق 310 نامردیه 310عمر 310 سگ مردها310نیرنگ310دقل بازان 310نمرودی310سامری310 گمراه دین310 مکرن310 خباثتی1512-1202 سه خلیفه = 310 عمر 310نامردیه 310 منکر310 کفری310نیرنگ 310 عمر310بوگند مردابا 310سگ مرد ها 310 کبر پلید دین 310بقلدره دینه 310نار جهیما 310

ابوبکر231 نفاق 231 عصیان 231دزده دینه اسلامی 231 راه دزدی231 دزده دینه اسلامی231به دقل باز کودن 231فقان 231بکجراه 231احمق ملحد231با ناحق دینه 231 با دزد گربها 231با کبرها 231 با حسد ملحد دینی231 وقتی چلپاسه پیدا نمیکرد برای عمر گربه سر میبریده و میگفت چلپاسه بوده خالی بند فقط سریع پوست سر و پای گربه را ناپدید میکرد تا عمر نفهمد دوسال نشده در خلافت از دنیا رفت به مرض سارس و ایدز22شیطان 22 عمر 22 ابابکر 22 هذیان 22 بمکر22 ملحد22 تکبر22 کید22 دروغ 22 نیرنگ 22 منکر22 بدبختی 22 عمر 22 ابابکر22 شیطان 22 آقا ممنون از شجره نامه عمر


مهران
ساعت17:23---1 ارديبهشت 1393
سلام داش وبسایت باحالی داری با تبادل لینک چطوری>؟

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:دو شنبه 12 خرداد 1393