زندگینامه و بیوگرافی پرویز پورحسینی


زندگینامه و بیوگرافی پرویز پورحسینی زندگی نامه پرویز پورحسینی پرویز پورحسینیتاریخ تولد: ۱۳۲۰محل تولد: تهرانمدرک تحصیلی: فارغ التحصیل بازیگری بیوگرافی فارغ التحصیل بازیگری از دانشکده هنرهای دیدنی و زیبای دانشگاه تهران در سال ١٣۵۴.گذراندن یک دوره آموزشی در کلاس آزاد هنرهای دراماتیک زیر نظر حمید سمندریان در سال ١٣٣٩.مشارکت در تشکیل گروه نمایشی “پاسارگارد” با همکاری و هم دستی حمید ...لطفا ادامه مطلب را مشاهده کنید و مشاهده کنید

زندگینامه و بیوگرافی پرویز پورحسینی

زندگی نامه پرویز پورحسینی

پرویز پورحسینی
تاریخ تولد: ۱۳۲۰
محل تولد: تهران
مدرک تحصیلی: فارغ التحصیل بازیگری

بیوگرافی

فارغ التحصیل بازیگری از دانشکده هنرهای دیدنی و زیبای دانشگاه تهران در سال ١٣۵۴.
گذراندن یک دوره آموزشی در کلاس آزاد هنرهای دراماتیک زیر نظر حمید سمندریان در سال ١٣٣٩.
مشارکت در تشکیل گروه نمایشی “پاسارگارد” با همکاری و هم دستی حمید سمندریان و پری صابری در سال ١٣۴١.
همکاری با “کارگاه نمایش”.
شروع فعالیت سینمایی با بازی در فیلم “چشمه” (آبی آوانسیان) در سال ١٣۵١.

نمایش‌ها:

بازی در نمایش”شش شخصیت در جستجوی نویسنده“به کارگردانی”پری صابری“؛ ایران؛ ایتالیا؛۱۳۴۲
بازی در نمایش”مرغ دریایی “به کارگردانی”پری صابری “؛ تهران، انجمن ایران و فرانسه؛ ۱۳۴۳
بازی در نمایش”گناهکاران بی گناه “به کارگردانی”خانم لرتا “؛ تهران، تئاتر کسری؛ ۱۳۴۴

بازی در نمایش”لئوکاریا “به کارگردانی”حمید سمندریان “؛ تهران، انجمن ایران و فرانسه؛ ۱۳۴۴
بازی در نمایش”آندورا “به کارگردانی”حمید سمندریان “؛ تهران، انجمن ایران و آمریکا؛ ۱۳۴۵
بازی در نمایش”حکومت زمان خان “به کارگردانی”رکن‌الدین خسروی “؛ تهران، تالار سنگلج ؛ ۱۳۴۷
بازی در نمایش”استریپ تیز و کارول“به کارگردانی”محمدعلی کشاورز “؛ تهران، انجمن ایران و آمریکا ؛ ۱۳۴۸
بازی در نمایش”اودیپ “به کارگردانی”شهرو خردمند “ ؛ تهران، کارگاه نمایش؛ ۱۳۴۹
بازی در نمایش”من هربرتم “به کارگردانی”پرویز پورحسینی “؛ تهران ،دانشگاه تهران، هنرهای زیبا،تالار کوچک؛ ۱۳۴۹
بازی در نمایش”ویس و رامین “به کارگردانی”آربی آوانسیان “؛شیراز، جشن هنر ؛۱۳۴۹

بازی در نمایش”ارگاست “به کارگردانی”پیتر بروک “؛شیراز، جشن هنر ؛۱۳۵۰
بازی در نمایش”شهر ما “به کارگردانی”داریوش فرهنگ “؛ تهران، انجمن ایران و آمریکا؛ ۱۳۵۰
بازی در نمایش”نظاره گر مرگ “به کارگردانی”پرویز پورحسینی “؛ تهران، انجمن ایران و آمریکا؛۱۳۵۰
بازی در نمایش”معلم من پای من “به کارگردانی”آربی آوانسیان “؛ تهران، کارگاه نمایش؛ ۱۳۵۰
بازی در نمایش”باغ آلبالو “به کارگردانی”آربی آوانسیان “؛ تهران، تئاترشهر ،تالار اصلی ؛ ۱۳۵۱
بازی در نمایش”جان نثار “به کارگردانی”بیژن مفید “؛ تهران، کارگاه نمایش؛ ۱۳۵۲
بازی در نمایش”ترس و نکبت “به کارگردانی”بیژن مفید “؛تهران، کارگاه نمایش؛۱۳۵۲

بازی در نمایش”کالیگولا “به کارگردانی”آربی آوانسیان “؛ تهران، تئاترشهر ،تالار اصلی ؛ ۱۳۵۳
بازی در نمایش”انسان، حیوان، تقوی “به کارگردانی”آربی آوانسیان “؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ ۱۳۵۳
بازی در نمایش”طلبکارها “به کارگردانی”آربی آوانسیان “؛ تهران، کارگاه نمایش؛۱۳۵۳
بازی در نمایش”نامه‌هایی از من… “به کارگردانی”رضا قاسمی “؛ تهران، کارگاه نمایش؛ ۱۳۵۴
بازی در نمایش”خاطرات و کابوسها…“ به کارگردانی”علی رفیعی “؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی ؛۱۳۵۶
بازی در نمایش”شیون و استغاثه “ به کارگردانی”علی رفیعی “؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی ؛ ۱۳۵۶

بازی در نمایش”دیوار چین “ به کارگردانی”داریوش فرهنگ “؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ ۱۳۵۶
بازی در نمایش”جنایت و مکافات “ به کارگردانی”علی رفیعی “؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی ؛ ۱۳۵۶
بازی در نمایش”نمایش بی‌کلام “کارگردانی گروهی؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو ؛ ۱۳۵۸
بازی در نمایش”شاه اسکوریال “ به کارگردانی”هوشنگ حسامی “؛ تهران، تئاترشهر، تالار شماره۲؛ ۱۳۵۸
بازی در نمایش”تف “ به کارگردانی”بهروز غریب‌پور “؛ تهران، تئاترشهر، تالار قشقایی؛ ۱۳۵۸

بازی در نمایش”سیرک باشکوه “ به کارگردانی”صادق هاتفی “؛ تهران، تئاترشهر ،تالار اصلی ؛ ۱۳۶۰
بازی در نمایش”بازجوئی “ به کارگردانی”فردوس کاویانی“؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو ؛ ۱۳۶۱
بازی در نمایش”پرستوها“ به کارگردانی”سعید امیرسلیمانی“؛ تهران، تئاترشهر ،تالار اصلی؛ ۱۳۶۱
بازی در نمایش”دکتر فاستوس “ به کارگردانی”ایرج راد “؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ ۱۳۶۲
بازی در نمایش”ماهان کوشیار “ به کارگردانی”رضا قاسمی “؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ ۱۳۶۳

بازی در نمایش”معمای ماهیار معمار “ به کارگردانی”رضا قاسمی “؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ ۱۳۶۵
بازی در نمایش”شب یهودا “ به کارگردانی”پرویز پورحسینی “؛ تهران، خانه نمایش؛ ۱۳۶۷
بازی در نمایش”افسانه اندوه “ به کارگردانی”جمشید ملک‌پور“ ؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو ؛ ۱۳۶۹
بازی در نمایش”چراغ گاز “ به کارگردانی”شهلا میربختیار “؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو ؛ ۱۳۷۰
بازی در نمایش”یادگار سال‌های شن “ به کارگردانی”علی رفیعی “؛ تهران، تالار وحدت؛ ۱۳۷۱

بازی در نمایش”ماهان کوشیار “ به کارگردانی”ایرج راد “؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو ؛ ۱۳۷۲
بازی در نمایش”کارنامه بندار بیرخش “ به کارگردانی”بهرام بیضایی“؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ ۱۳۷۶
‌‌‌‌‌‌بازی در ‌نمایش‌”پژوهشی…” به کارگردانی”آربی آوانسیان”؛ شهر(؟)، تالار(؟)؛ ۱۳۴۷
بازی در نمایش تلویزیونی”منطقه‌ی جنگی “به کارگردانی”عباس یوسفیان “؛ شبکه٢؛ ۱۳۴۰
بازی در نمایش تلویزیونی”تصادف “به کارگردانی”عباس یوسفیان “؛ شبکه٢؛ ۱۳۴۱

بازی در نمایش تلویزیونی”مرد گل بر دهن “به کارگردانی”حمید سمندریان “؛ شبکه٢؛ ۱۳۴۱
بازی در نمایش تلویزیونی”ارزش زغال “به کارگردانی”خانم لرتا “؛شبکه١؛ ۱۳۴۶
بازی در نمایش تلویزیونی”تلافی “به کارگردانی”خانم لرتا “؛ شبکه١؛ ۱۳۴۶
بازی در نمایش تلویزیونی”امولوس گنگ “به کارگردانی”خانم لرتا “؛ شبکه١؛ ۱۳۴۶
بازی در نمایش تلویزیونی”آینه خیال “به کارگردانی”داود میرباقری “؛ شبکه١؛ ۱۳۶۳
بازی در نمایش تلویزیونی”این شرح بی‌نهایت “به کارگردانی”اسماعیل خلج “؛ شبکه١؛ ۱۳۶۶

بازی در نمایش تلویزیونی”شوق “به کارگردانی”مرتضی جعفری “؛ شبکه١؛ ۱۳۶۷
بازی در نمایش تلویزیونی”عالیجناب داروغه “به کارگردانی”اسماعیل خلج “؛ شبکه١؛ ۱۳۶۹
بازی در نمایش تلویزیونی”واریته آمریکایی “به کارگردانی”محمد رحمانیان ؛ شبکه١؛ ۱۳۶۹
بازی در نمایش تلویزیونی”پدر زن به سلمانی می‌رود“به کارگردانی”محمد رحمانیان“؛ شبکه٢؛ ۱۳۷۳
بازی در نمایش تلویزیونی”نظم “به کارگردانی”محمد رحمانیان“؛ شبکه٢؛ ۱۳۷۳
بازی در نمایش تلویزیونی”خانه عروسک “به کارگردانی”منیژه محامدی “؛ شبکه٢؛ ۱۳۷۴
بازی در نمایش تلویزیونی”خانه‌های اجاره‌های “به کارگردانی”محمد رحمانیان “؛ شبکه٢؛ ۱۳۷۵
بازی در نمایش تلویزیونی”جان گابریل بورکمن “به کارگردانی”حسن فتحی “؛ شبکه٢؛ ۱۳۷۶

بازی در نمایش تلویزیونی”قطار ارواح “به کارگردانی”رضا کرم‌رضایی “؛ شبکه۴؛ ۱۳۷۶
بازی در نمایش تلویزیونی”استنطاق “به کارگردانی”فرهاد مهندس‌پور “؛ شبکه۴؛ ۱۳۷۷
بازی در نمایش تلویزیونی”همه‌ی پسران من “به کارگردانی”محمد رحمانیان “؛ شبکه۴؛ ۱۳۷۷
بازی در نمایش تلویزیونی”بسوی دمشق “به کارگردانی”حمید سمندریان “؛ شبکه۴؛ ۱۳۷۹
بازی در نمایش تلویزیونی”یونانیان “به کارگردانی”حسین بقال‌لاله “؛ شبکه٢؛۱۳۸۲
بازی در فیلم کوتاه”اندوه دوربین“به کارگردانی”بصیر نصیبی“؛ ۱۳۴۸

بازی در فیلم سینمایی”چشمه “به کارگردانی”آربی آوانسیان “؛ ۱۳۵۰
بازی در فیلم کوتاه”سلندر“به کارگردانی”واروژ کریم‌مسیحی “؛ ۱۳۶۰
بازی در فیلم سینمایی”کمال‌الملک “به کارگردانی”علی حاتمی “؛ ۱۳۶۲
بازی در فیلم بازی در نمایش تلویزیونی”یونانیان “به کارگردانی”حسین بقال‌لاله “؛ شبکه٢؛۱۳۸۲


جهت اطلاع از آخرین تغییرات وب سایت نازترین در خبرنامه وبلاگ ثبت نام کنید:
نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:دو شنبه 3 شهريور 1393