به لره میگن : تولدت کیه ؟ میگه : 5 آذر ، میگن چه سالی ؟ میگه : هر سال

SMS بعدی>>>