اما حالا دلم می‌خواهد بهانه‌ای باشد برای فراموش کردن" تو" !...

SMS بعدی>>>